Honden methode

Eigenlijk hebben we niet een specifieke methode.
We hebben ons diverse methodes eigen gemaakt, en gebruiken dat wat bij de meeste honden werkt. En kijken per hond wat deze in zijn/haar geval nodig heeft, wat bij u en bij de hond werkt.
We vergelijken onszelf ook wel met ‘supernanny’, die gezinnen helpt met probleemkinderen, wat eigenlijk veroorzaakt wordt door de ouders.
Ook daar wordt gebruik gemaakt van discipline (de kinderen worden wel geleerd wat niet mag) er is dus correctie (time out, iets leuks wegnemen: werkt bij kinderen nu eenmaal beter omdat je daarmee rationeel kunt communiceren) én beloning en die kan van alles zijn.
In principe werkt de opvoeding van kinderen en van honden (tot op zekere hoogte) hetzelfde.
We trainen voornamelijk op de manier waarop honden met elkaar omgaan.
We starten met een basis te leggen door een bandopbouw tussen baas en hond.
De basis is bedoeld om de hond in balans te brengen en wederzijds respect te krijgen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van discipline.
Dus ook van correcties omdat je soms aan moet geven dat een gedrag niet gewenst is.
Met afleiding leer je een hond niet dat het gedrag van dat moment ongewenst is!
We werken met zowel positieve bekrachtiging als correcties.
Positieve bekrachtiger hoeft niet altijd voedsel te zijn en de timing van belonen is ook heel belangrijk.

Wie even alle boekjes en onderzoeken en wel of geen wolven vergeet en een roedel honden bestudeert, waarin ook nog 8 pups op groeien, komt tot de conclusie dat de honden onderling hard en duidelijk voor elkaar kunnen zijn.
Een waarschuwing en dan, als er niet geluisterd wordt, een korte snelle Aktie, ‘ik zei toch dat ik dat niet wilde!’ , zonder na te mopperen, zonder frustratie of boosheid.
Zo’n correctie kan op verschillende manieren, zeker ook bijten en wanneer de hond zijn mens met de tanden corrigeert, doet dat erg pijn en zegt de hond geen ‘sorry’ of ‘ach’.
En we hebben vaak te maken met pups van 5 maanden (of zelfs jonger) die al bijten!
Je kunt een hond nu eenmaal niet alles leren door te negeren, je zal een hond ook af en toe duidelijk moeten maken dat iets niet mag.
We passen dus wel discipline toe (grenzen, regelmaat en regels toepassen).
Communicatie gaat voornamelijk via geur en lichaamstaal en weinig verbaal.
Dan kom je toch tot de conclusie dat wij mensen veel te veel tegen de honden praten, ons zelf te veel herhalen en te weinig handelen.
Honden die niet in balans zijn, onzeker of angstig, worden door honden vaak gecorrigeerd of genegeerd, of non-verbaal bijgestaan terwijl wij mensen zo geneigd zijn om te troosten en medelijdend te ondersteunen waardoor de toestand van de hond alleen maar verergert.
Terwijl een hond het liefst iemand volgt die consequent is en zeker van zichzelf is en duidelijk aan geeft waar de grenzen liggen en hoe hij het hebben wil.
Discipline is geen ‘straffen’, maar regels en grenzen stellen behorend bij de opvoeding, zoals je ook je kinderen grenzen aan geeft en er consequenties zitten aan het overtreden van de regels.
Het woord Discipline heeft een bittere klank gekregen in de loop der tijd.
Discipline wordt verward met straffen, maar het woord heeft een andere betekenis.
Het zijn regels en grenzen stellen die bedoeld zijn voor het welzijn van de hond en je relatie met de hond.
Als je om je hond geeft, moet je discipline toepassen.
Je moet je houden aan regelmaat, zorgen voor dagelijks eten, water en beweging. Je hebt de plicht te waken over de gezondheid van de hond en indien nodig met de hond naar de dierenarts te gaan als er iets mis is.
Je moet zorgen voor een schone omgeving.
Als je zelf niet gedisciplineerd bent in deze dingen, kan je hond ziek worden of verkeerd gedrag gaan tonen.
Ook is het je taak om met discipline je hond duidelijk te maken wanneer wakker te worden, wanneer te eten en hoe en wanneer te spelen met soortgenoten.
Gedisciplineerd zijn helpt je om in de aandacht te blijven, je doel te bereiken en in balans te blijven.
En je krijgt terug dat je hond ook in balans blijft.

De hond ziet dit niet als onderdrukking, maar als geruststelling, omdat hij zich schikt naar zijn rol in de roedel, de hond wil niets liever dan volger zijn en wanneer een hond gedwongen wordt leiding te geven, kan hij daar erg ongelukkig van worden.
Veel mensen vinden het zielig wanneer je een hond corrigeert.
Maar we krijgen heel veel te maken met mensen waarvan de hond de baas is gaan corrigeren en het doet echt zeer als een hond zijn tanden in je been of hand zet!
En wanneer een hond alle honden die hij/zij tegen komt naar de keel vliegt, of in je hand hangt, kun je dat niet oplossen met negeren! Het gedrag is dan al te ver doorgeslagen.
Maar ook bij sloopgedrag (waar je bij bent), wat inhoudt dat de hond geen respect heeft voor jouw spullen, kun je niet negeren, maar moet je aangeven dat dit jou eigendom is en dat de hond daar niet aan mag komen.

Helaas zijn er veel mensen die het woord ‘correctie’ associëren met pijnprikkels en dat is niet wat correctie in houd.
Correctie is niet bedoeld om de hond pijn te doen, maar te disciplineren, iets dat bij opvoeding hoort, wat de moederhond bij haar pups toe past en wat een moeder op haar kinderen toe past.
Een correctie kan verbaal zijn, met geluid of een woord, het kan een aanraking zijn zowel met hand als been of voet.
Ondanks dat een aanraking met de voet dezelfde intentie heeft als een aanraking met de hand, wordt dit door sommige toeschouwers gezien als schoppen, wat in geen geval gebeurd.
Corrigeren kan ook doormiddel van een rukje aan de riem.
Wij leren de mensen hoe en wanneer te corrigeren en te belonen, want beide hebben zowel timing als inzicht nodig.
Een correctie mag je nooit uitvoeren vanuit frustratie, agressie of boosheid!
Dit wordt door de hond niet opgevat als correctie en dan werkt het dus niet.
Ook het belonen is heel belangrijk, maar weet vooral wanneer je wel en wanneer je juist niet moet belonen.

De taken onderling in de roedel worden niet bevochten, want anders kan een hiërarchie niet functioneren.
Er zijn echter wel regels binnen die hiërarchie.
Wanneer er een hond toegevoegd wordt aan de bestaande roedel, zal deze meteen de regels mee krijgen.
Opdringerige honden of pups worden op hun plaats gezet door correctie!
Dat kan doormiddel van een grom, maar ook door het neer pinnen op de grond om aan te geven dat de nieuwkomer te ver gaat.
Dit heeft dan niets te maken met het wel of niet onder controle hebben van de hond(en).
Een hond die in balans is, reageert op een gezonde hondse manier.
Het is afhankelijk van het karakter en de status van een hond, hoe die in de groep verwelkomt wordt en hoe deze behandeld wordt.
Maar wanneer de nieuweling zich ‘schikt in zijn rol’, wordt deze ook opgenomen in het sociale gebeuren.
Zo worden de nieuwe (tijdelijke) roedelleden ook door ons behandeld.
Eerst negeren en aangeven welk gedrag niet gewenst is en wat wel.
Wanneer er respect is en aan de regels voldaan, krijgt de hond ook meer aandacht met spel en sociaal gebeuren.
Ook maken wij gebruik van kalmerende signalen, zoals honden dat onderling ook veelvuldig gebruiken.

We zijn veel onzekere honden tegen gekomen, die na begeleiding helemaal in balans kwamen omdat de baas ineens wel duidelijk aangaf wat gewenst en wat ongewenst was.

Zoals deze hond die erg timide en wat angstig binnen kwam, ze wordt spontaan bijgestaan door twee honden, die zonder verdere twijfel, medelijden of wat dan ook gewoon bij haar komen zitten, zijdelings en met de rug naar haar toe, om gerust te stellen.

Vandaar dat wij uitgaan van het principe, eerst respect als baas, dan maatje.
Zonder respect en vertrouwen (naar beide kanten) is er geen leiding mogelijk.
Als de hond geen respect heeft voor de baas, zal een correctie niet serieus genomen en zeker niet geaccepteerd worden. (correctie=aangeven dat gedrag niet gewenst is, door aanraking of geluid)
Daarom leren wij de baas hoe deze leiding moet geven.
We bekijken hoe de relatie baas/hond is en hoe de baas met de hond omgaat.
Dan gaan we werken aan die relatie.
We geven veel theorie over gedrag en leren u hoe in bepaalde (probleem)gevallen te handelen.
We leren u uw eigen hond lezen, waardoor u ook in staat bent andere honden te lezen zodat u situaties kunt inschatten wanneer er een andere hond passeert.
Massage is ook een deel van de training.
Massage is voor geur afzetting van de baas op de hond en om te ontspannen.

Veel mensen gaan er tegenwoordig van uit dat leiding geven en discipline niet meer passen in deze tijd en men pleit steeds meer voor ‘positief trainen’.
Wanneer dit ‘positief trainen’ in gaat houden dat er geen opvoeding meer plaats vindt, verkeerd gedrag alleen genegeerd en de hond niet (ook) geleerd wordt wat niet mag en voor alles altijd voedsel als beloning gegeven wordt, dan maakt dat de honden erg ongelukkig.
De hond is immers niet van zienswijze veranderd!
De hond corrigeert zijn medehonden en mensen nog steeds met de tanden (volg het nieuws over honden, hoe vaak komen er geen berichten voorbij van hondenbeten?).
De hond is nog steeds consequent in zijn doen en laten.
Het geen leiding en duidelijke regels en grenzen geven brengt de honden uit balans.
Dat we zo veel honden tegenkomen met probleemgedrag dat ontstaan is door te weinig leiding en opgelost wordt naarmate de baas die taak weer op zich neemt, bewijst volgens ons voldoende dat de hedendaagse visies niet de goede weg zijn.
Er wordt blijkbaar wel geaccepteerd dat de hond zijn mens corrigeert, dat de hond aan de riem trekt en dominantie toont, dingen die zijn baas niet zou mogen doen?

Wij gaan er van uit dat; Je kunt een hond ‘trucjes’ leren, dus leren dat het voor een bepaald gedrag iets lekkers krijgt, waardoor hij dat gedrag gaat herhalen, om meer van dat lekkers te krijgen.
Je kunt de hond beter eerst een basis van gehoorzaamheid geven, een consequente opvoeding waarin regels en duidelijkheid en ontspanning centraal staan.
Dat is blijvend. Een hond die heeft geleerd een opdracht uit te voeren voor een beloning, is niet perse gehoorzaam, een hond met de basis van gehoorzaamheid, kun je makkelijker iets aan leren, omdat de hond graag voor je werkt.
Daarom gaan we na de basis beginnen met de commando’s aan te leren, in de basis werken we vooral met tactiele overheersing.

We passen de standaard trainingen wel aan op de hond.
En kijken welke stimulans of handeling het best bij de hond past. Het kan dus best voorkomen dat we gaandeweg iets in de training aanpassen omdat een andere aanpak bij die hond beter kan werken.
We proberen om bij groepstraining persoonlijke aandacht aan een hond en baas te geven.
Iedereen kan zelf kiezen welke riem hij/zij gebruikt voor de hond. het gaat immers niet om het materiaal, maar om de ‘handler’, degene die de riem hanteert.
Soms zullen wij adviseren ander materiaal te gebruiken wat beter kan werken.

Advertenties